De koppeling kan geen BTW tarieven en grootboekrekeningen uitlezen. Wat nu?

Als de koppeling met Exact Online goed gelegd is - groen bolletje dashboard - maar geen BTW tarieven en grootboekrekeningen kan uitlezen dan kan dat 3 oorzaken hebben:

  • De gebruikersnaam die de OAuth koppeling heeft aangemaakt heeft onvoldoende rechten om BTW tarieven en grootboekrekeningen uit te lezen.
  • De gebruikersnaam die de OAuth koppeling met Exact Online heeft gelegd is verwijderd uit de Exact Online administratie.
  • Het Exact Online contract dat je gebruikt heeft geen optie om BTW tarieven en grootboekrekeningen op te halen.

Dit oplossen kan door of de gebruikersnaam voldoende rechten te geven of het Exact Online contract te upgraden naar het juiste niveau. Als de gebruikersnaam inmiddels verwijderd is dan moet de connectie met Exact Online opnieuw gelegd worden. We kunnen je hiervoor een nieuwe authenticatie link sturen.