Er kan niet geboekt worden op de Exact Online relaties - wat nu?

Als je op een Exact Online relatie voor een verkoop wilt gebruiken dan dient deze relatie als klant te zijn aangemerkt in Exact Online met 'methode om te versturen' papier. Als dat niet zo is kun je dit in Exact Online aanpassen via de kaart van de relatie. Zie plaatje

Relatie aanmerken als klant en als je bij bewerken klikt en iets naar beneden scrolt de  methode voor versturen:
 
Labels: Debiteur