Welke nummers zetten jullie door naar Exact Online?

Webwinkelverkopen hebben een bestelnummer en soms ook een factuurnummer. Kassabonnen hebben een bonnummer. Het doorzetten van deze nummers is afhankelijk van op welke wijze je de omzet in Exact Online boekt. Voor Exact Online verkooptransacties (SalesEntries) is de werkwijze als volgt:

 • Het veld Omschrijving bevat het bestelnummer en - indien aanwezig - het factuurnummer in deze format: <<bestelnummer>>, <<factuurnummer>>
 • Het veld Betalingskenmerk heeft het bestelnummer. Indien gewenst kan hier het factuurnummer in geplaatst worden.
 • Het veld Uw referentie bevat het bestelnummer.
 • Voor Magento facturen is de omschrijving Bestelnummer <<bestelnummer>>, factuurnummer <<factuurnummer>>,
 • Het veld Betalingskenmerk bevat het factuurnummer. Indien gewenst kan hier het bestelnummer geplaatst worden.
 • Het veld Uw referentie bevat voor Magento facturen het bestelnummer.
 • Voor bonnen is de omschrijving <<shopid>> / <<bonnumer>>
 • De velden betalingskenmerk en uw referentie bevatten het bonnummer.

Voor Exact Online facturen (SalesInvoices) is de werkwijze als volgt:

 • Het veld Omschrijving bevat het bestelnummer en - indien aanwezig - het factuurnummer in deze format: Bestelnummer <<bestelnummer>>, factuurnummer <<factuurnummer>> of <<bestelnummer >> / factuurnummer
 • De velden Betalingskenmerk en Uw Referentie bevatten het bestelnummer. Indien gewenst kan hier het factuurnummer in geplaatst worden.
 • Voor Magento facturen is de omschrijving Factuurnummer <<factuurnummer>>,
 • Het veld Betalingskenmerk bevat het factuurnummer. Indien gewenst kan hier het bestelnummer geplaatst worden.
 • Het veld Uw referentie bevat voor Magento facturen het factuurnummer.
 • Voor bonnen is de omschrijving Bonnummer <<shopid>> / <<bonnumer>>
 • De velden betalingskenmerk en uw referentie bevatten het bonnummer.

 Voor Exact Online bestellingen (SalesOrders) is de werkwijze als volgt:

 • Het veld Omschrijving bevat het bestelnummer.
 • Het veld Betalingskenmerk bevat het bestelnummer. Dit kan gewijzigd worden in het factuurnummer.
 • Het veld Uw Referentie bevat het bestelnummer.
 • Voor Magento facturen is de omschrijving Factuurnummer <<factuurnummer>>,
 • Het veld Betalingskenmerk bevat het factuurnummer. Indien gewenst kan hier het bestelnummer geplaatst worden.
 • Het veld Uw referentie bevat voor Magento facturen het factuurnummer.
 • Voor bonnen is de omschrijving Bonnummer <<shopid>> / <<bonnumer>>
 • De velden betalingskenmerk en uw referentie bevatten het bonnummer.