Kan de koppeling refunds doorzetten vanuit Shopify?

Voor de Shopify webwinkels ondersteunen we refunds. Bij refunds moet je met de volgende zaken rekening houden:

1. De koppeling zet refund-regels een-voor-een door. De koppeling rekent bij refund bedragen de refund terug naar ratio van de regelbedragen. De refund mag in dat geval geen refundregels hebben.

2. De koppeling boekt de refund onder dezelfde debiteur als de originele bestelling.

3. De refund wordt in het boekhoudsysteem naar dezelfde entiteit doorgezet als de bestelling. Worden bijvoorbeeld voor jouw webwinkel bestellingen doorgezet naar Exact Online facturen, dan wordt de refund ook een Exact Online factuur. Zet je de bestelling door naar Exact Online transacties dan wordt de refund ook een Exact Online transactie.

4. Dit betekent dat als je doorzet naar Exact Online bestellingen je geen refunds kan doen. Immers, bij een refund zet de koppeling negatieve bedragen door en Exact Online bestellingen staan geen negatieve bedragen toe. Eenzelfde verhaal kan voor andere boekhoudsystemen gelden.

5. Refunds moeten apart gecontroleerd worden op het dashboard.

6. Je zet de refund functionaliteit aan door deze optie aan te vinken bij tab Configuratie, statussen, van het dashboard https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl. Vanaf dat moment worden ook refunds doorgezet. 

7. Indien je een migratie van oudere bestellingen laat uitvoeren voor een Shopify koppeling, worden refunds niet meegenomen in de migratie.

Labels: Credit