Kan de koppeling omzet aggregeren voor Twinfield?

Het is mogelijk om alle bestelregels in een bestelling te aggregeren in één omzetregel. De koppeling doet dat per btw-klasse. Dus als je een bestelling hebt met 3 btw-laag artikelen en 5 btw-hoog artikelen maakt de koppeling niet 8 omzet transactieregels aan in Twinfield maar slechts 2. Let op dat Twinfield zelf ook voor de debiteur en btw  transactieregels aanmaakt. Een dergelijke bestelling heeft dan geen 1+(1+1)+3+5=11 maar 1+(1+1)+1+1=5 transactieregels in Twinfield.

In onderstaande tabel zie je een schatting van de mogelijke besparing van het aantal transactieregels (bij een webwinkel met alleen btw-hoog). Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het gemiddelde kan berekend worden door het aantal transactieregels te delen door het aantal boekstuknummers (bestellingen).

Webwinkeliers die veel bestellingen hebben met veel bestelregels (verschillende artikelen) kunnen op deze manier meer overzicht krijgen en minder transactie kosten bij Twinfield. Voor het inregelen wordt een eenmalige service-fee gerekend. Mocht je hier interesse in hebben neem dan contact met ons op.

De koppeling kan NIET verder aggregeren, itt kassa-koppeling waar we dagomzet doorzetten. De reden is dat door de complexiteit van internationale bestellingen hier bijna geen marktvraag naar is.