Waarom wordt de betaling niet doorgezet?

Voor het doorzetten van betalingen vanuit een PSP - zoals Mollie, Multisafepay, CCV Online Payments, Pay.nl of PayPal - zoekt de koppeling eerst naar de openstaande post in Twinfield. Hiervoor bekijkt de koppeling alle openstaande posten 30 dagen voor de betaaldatum t/m 30 dagen na de betaaldatum.

Als een betaling niet wordt doorgezet controleer dan eerst of er wel een openstaande (concept) boeking is voor die betaling en vervolgens of die openstaande boeking binnen de 60 dagen zoekperiode valt.

Als dat niet het geval is dan kan de koppeling de betaling helaas niet doorzetten en zal deze betaling handmatig aan Twinfield toegevoegd moeten worden.