Waarom staan mijn verkopen in tabblad Open?

Orders komen in tabblad Open terecht, als de orderstatus op het moment dat de koppeling de order ophaalt, niet overeenkomt met de aangevinkte status waarbij de koppeling mag doorzetten. Deze aangevinkte status(sen) staan in tabblad Configuratie bij het onderdeel status doorzetten verkopen.

De koppeling zet de verkoop alleen door als de status ervan gelijk is aan de status waarvan is ingesteld dat er doorgezet mag worden. Het is mogelijk meerdere toegestane statussen aan te vinken.
Een order wordt niet dubbel doorgezet als bijvoorbeeld zowel 'In afwachting' als 'Voltooid' zijn aangevinkt, en de order in de webwinkel eerst de ene en daarna de andere status krijgt. Eenmaal doorgezet, heeft het aanpassen van de status in de webwinkel geen invloed meer. 

Wil je een order uit tabblad Open doorzetten? Dan zijn er 2 opties;
1. geef de order in je webwinkel 1 van de statussen die je hebt aangevinkt om bij door te mogen zetten. Of
2. vink de status(sen) in tabblad Configuratie aan, die je wilt toevoegen als toegestane doorzet-status(sen).
In beide gevallen controleert de koppeling 's-nachts de status, en zal de order doorzetten bij een match.
3. Een uitzondering hierop, is als in Woocommerce een webhook is ingesteld. Bij een wijziging van order-status krijgt de koppeling dan direct een seintje, en zal ook gedurende de dag proberen de order door te zetten.

 

Orders die langer dan 21 dagen in tabblad Open staan, worden in de meeste gevallen niet meer door de koppeling op status gecontroleerd, en zullen handmatig geboekt moeten worden. Met de "Negeer" knop kun je ze vervolgens uit de Open-lijst verwijderen.
Een uitzondering hierop wederom; indien in Woocommerce webhooks staan ingesteld, kan de koppeling 3 maanden terug op status controleren.  

Staan er bestellingen in Open die je helemaal niet wilt doorzetten (bijvoorbeeld omdat ze geannuleerd zijn, of het een lege bestelling betreft) kun je deze bestellingen dmv de "Negeer" knop uit de lijst verwijderen.

Tot slot:
Indien er veel orders in tabblad Open staan, zal de koppeling ze niet meer goed kunnen controleren. Bijvoorbeeld als er veel Cancelled orders in tab Open blijven staan; de koppeling moet dan elke nacht een grote hoeveelheid orders controleren. Hierdoor ontstaan technische problemen en de koppeling zal de orders die inmiddels wel door mogen, er niet meer tussenuit kunnen oppakken.
De oplossing is relatief eenvoudig; Verwijder met enige regelmaat de orders uit tabblad Open die niet (meer) doorgezet hoeven worden, met de Negeer knop.

Labels: Status, webhook