Het BTW nummer komt niet door, wat nu?

Werk je in de webwinkel met BTW nummers dan zal de koppeling deze BTW nummers doorzetten, mits deze goed worden doorgezet via de WooCommerce REST API.

Het BTW nummer dient in de meta-data van de debiteur of bestelling te staan.

Meta-data debiteur: Het BTW nummer dient te worden opgeslagen in een veld met 1 van deze namen: 
vatnr
vatnumber
vat_nr
vat_number
btwnummer
btw_nummer
btwnr
btw_nr
_billing_eu_vat_number
vat_id
_billing_vat_number

Meta-data bestelling: Het BTW nummer dient te worden opgeslagen in een veld met 1 van deze namen: 
vatnr
vatnumber
vat_nr
vat_number
btwnummer
btw_nummer
btwnr
btw_nr
_billing_eu_vat_number
_billing_btw_nummer
vat_id

Sommige BTW nummer plugins hanteren andere veldnamen om het BTW nummer door te geven. Deze andere veldnamen ondersteunt de koppeling helaas niet.