Het BTW nummer komt niet door, wat nu?

Werk je in de webwinkel met BTW nummers dan zal de koppeling deze BTW nummers doorzetten, mits deze goed worden doorgezet via de WooCommerce REST API.

Het BTW nummer dient in de meta-data van de debiteur of bestelling te staan.

Meta-data debiteur: Het BTW nummer dient te worden opgeslagen in een veld met de naam vatnr, vatnumber, vat_nr, vat_number, btwnummer, btw_nummer, btwnr, btw_nr, _billing_eu_vat_number of vat_id.

Meta-data bestelling: Het BTW nummer dient te worden opgeslagen in een veld met naam vatnr, vatnumber, vat_nr, vat_number, btwnummer, btw_nummer, btwnr, btw_nr, _billing_eu_vat_number, _billing_btw_nummer of vat_id

Sommige BTW nummer plugins hanteren andere veldnamen om het BTW nummer door te geven. Deze andere veldnamen ondersteunt de koppeling helaas niet.