Welke nummers zetten jullie door naar Snelstart?

Webwinkelverkopen hebben een bestelnummer en soms ook een factuurnummer. Kassabonnen hebben een bonnummer. Het doorzetten van deze waarden is afhankelijk van of je op Snelstart verkooptransacties of Snelstart bestellingen boekt.

Voor Snelstart verkooptransacties is de werkwijze als volgt:

  • Het webwinkel bestelnummer wordt in het Snelstart veld factuurnummer geplaatst. Indien gewenst kunnen we hier het webwinkel factuurnummer in zetten. Voor Magento facturen wordt het factuurnummer gebruikt en voor kassabonnen het bonnummer.
  • Het bestelnummer en factuurnummer worden in de omschrijving geplaatst in format webwinkel bestelnummer / factuurnummer / betaalmethode. Voor Magento facturen is de omschrijving webwinkel Factuurnummer <<factuurnummer>>, maar dit kan aangepast worden naar het webwinkel bestelnummer. Voor bonnen wordt in de omschrijving Bonnummer <<bonnummer>> gebruikt.

Voor Snelstart orders (bestellingen, facturen) is de werkwijze als volgt:

  • Snelstart maakt zelf het Snelstart 'referentienummer' aan.
  • De omschrijving is webwinkel <<bestelnummer>> / <<factuurnummer>> / <<betaalmethode>>. De omschrijving heeft max lengte 50.
  • Het betalingskenmerk is het webwinkel bestelnummer.

Hier staat beschreven hoe het afletteren in SnelStart werkt.