Grootboekrekeningen configureren voor OSS

Let op: Onderstaande is alleen van toepassing als je doorzet naar Snelstart financiele boekingen! Het geldt dus niet voor doorzetten naar SnetStart bestellingen.

Naar aanleiding van de nieuwe BTW regelgeving per 1 juli 2021 heeft SnelStart het mogelijk gemaakt om automatisch de OSS te regelen bij het doorzetten naar financiele boekingen. Hiervoor moet wel een en ander ingericht worden bij SnelStart en bij Webwinkelfacturen.

De aanpassingen bij Webwinkelfacturen doe je bij tab Configuratie op het dashboard https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl. Je dient zowel BTW percentages uit je webwinkel correct door te geven als de juiste SnelStart omzetrekeningen en BTWcode te selecteren. Er zijn verschillende grootboekrekeningen voor omzet BTW hoog en omzet BTW laag nodig.

Voor OSS dien je een SnelStart (Winst en Verlies -)grootboekrekening te selecteren met functie 84,  grootboekfunctie  'InstallatieTeleverkoopBinnenEUgeen' en een VatRateCode gelijk aan SR (standaard), RRH (Verlaagd hoog), RRL (Verlaagd Laag), PR (Parking) of SRR (Super Verlaagd). Welke grootboekrekeningen hier aan voldoen kun je nakijken in je SnelStart administratie.