Hoe matchen jullie producten uit de webwinkel of kassa met producten in mijn boekhoudpakket?

Bij het doorzetten van verkopen uit de kassa of de webwinkel naar een boekhoudpakket maakt de koppeling in veel gevallen producten aan als deze er nog niet in staan. In de handleidingen staat in hoofdstuk Day-to-day: Naar "boekhoudsysteem", in welke situaties de koppeling nieuwe producten aanmaakt.
Om te bepalen of een product in de boekhouding aanwezig is, zoekt de koppeling eerst het product op in de boekhouding op basis van de SKU, de EAN of het artikelnummer.

De regels voor de matching zijn als volgt:

  1. De koppeling bepaalt eerst of de SKU van het winkelproduct is ingevuld. Zo ja dan vindt de matching plaats op deze SKU.
  2. Is de SKU niet ingevuld dan bepaalt de koppeling of de EAN (barcode) van het winkelproduct is ingevuld. Zo ja dan vindt de matching plaats op de EAN.
  3. Is de EAN ook niet ingevuld dan gebruikt de koppeling de productcode of het productnummer voor matching.

Helaas heeft de koppeling geen mogelijkheid om deze werkwijze aan te passen.

Voor Bol.com matchen we alleen op de EAN (Bol.com).  Voor Shopify bestellingen ontvangen we geen EAN of artikelcode in de bestelregels. De Shopify koppelingen kunnen producten daarom alleen matchen op basis van de SKU.

Let op: Bovenstaande is de algemene richtlijn. Het feitelijk matchen is afhankelijk van de gegevens die worden meegeleverd in bestellingen, facturen of bonnen in het verkoopsysteem. Staat er bijvoorbeeld geen EAN in de verkoopregel dan zal matchen op EAN niet gebeuren. Om zeker te weten of het matchen van producten naar tevredenheid gaat werken zal dit voor specifieke situaties apart bekeken moeten worden. Wij helpen u hier uiteraard graag mee.

Labels: artikelen, ean, SKU