Welke nummers worden doorgezet naar Yuki?

Webwinkelverkopen hebben een bestelnummer en soms ook een factuurnummer. Kassabonnen hebben een bonnummer. De werkwijze is als volgt:

In Yuki krijgen de facturen die doorgezet worden met de status Verwerkt een referentienummer mee. Facturen die worden doorgezet met de status Concept krijgen dit referentienummer niet mee. Het referentienummer is gelijk aan

 • het webwinkel bestelnummer
  • bij het doorzetten van webwinkel bestellingen kan het referentienummer het factuurnummer in de bestelling worden
  • bij het doorzetten van facturen uit de webwinkel (bijv bij Magento of CCV Shop) kan dit niet aangepast worden - dus bij het doorzetten van facturen wordt altijd het bestelnummer in het referentieveld geplaatst
  • bij het doorzetten van credit-facturen uit de webwinkel wordt het credit-factuurnummer toegevoegd aan het referentienummer
 • of het kassa bonnummer

Alle facturen die de koppeling in Yuki aanmaakt krijgen een omschrijving mee.

 • In de omschrijving - Yuki veld Subject - wordt de tekst Bestelling <<bestelnummer>> opgenomen.
 • Voor Magento facturen wordt in de omschrijving Factuur <<factuurnummer>> geplaatst. Dit kan gewijzigd worden naar Bestelling <<bestelnummer>>.
 • Voor kassabonnen wordt de tekst Bon <<bonnummer>> gebruikt.