Welke nummers worden doorgezet naar Yuki?

Webwinkelverkopen hebben een bestelnummer en soms ook een factuurnummer. Kassabonnen hebben een bonnummer. De werkwijze is als volgt:

In Yuki krijgen de facturen die doorgezet worden met de status Verwerkt een referentienummer mee. Facturen die worden doorgezet met de status Concept krijgen dit referentienummer niet mee. Het referentienummer is gelijk aan

  •  het webwinkel bestelnummer, muv bij Magento en Lightspeed eCom facturen daar is het referentienummer het factuurnummer. Het is bij sommige webwinkelsystemen mogelijk het webwinkel-factuurnummer door te zetten.
  • of het kassa bonnummer

Alle facturen die de koppeling in Yuki aanmaakt krijgen een omschrijving mee.

  • In de omschrijving - Yuki veld Subject - wordt de tekst Bestelling <<bestelnummer>> opgenomen.
  • Voor Magento facturen wordt in de omschrijving Factuur <<factuurnummer>> geplaatst. Dit kan gewijzigd worden naar Bestelling <<bestelnummer>>.
  • Voor kassabonnen wordt de tekst Bon <<bonnummer>> gebruikt.