Welke status krijgen facturen in Moneybird?

Moneybird hebben 3 mogelijke statussen: Concept, Verzonden of Betaald. Moneybird vereist dat een factuur die betaald is eerst verzonden moet zijn.

De koppeling kijkt of een verkoop in de webwinkel betaald is. Zo ja, dan krijgt de factuur in Moneybird de status Betaald.

Er zijn veel situaties waarin de koppeling niet kan zien of een verkoop betaald is. Bijvoorbeeld omdat de betaling pas later binnenkomt in de webwinkel. Het is mogelijk om te zorgen dat facturen in Moneybird altijd de status Verzonden of altijd de status Betaald hebben. We kunnen er omgekeerd ook voor zorgen dat facturen nooit status Verzonden of Betaald krijgen. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact met ons op.

Labels: Factureren, Status