Worden de facturen die in Moneybird worden aangemaakt automatisch verstuurd naar eindklanten?

Wij sturen nooit facturen naar eindklanten. Dat gebeurt of uit de webwinkel of uit Moneybird. De koppeling kan wel een ‘tag’ meegeven zodat Moneybird weet dat de factuur direct elektronisch verstuurd mag worden. Deze tag wordt standaard niet meegegeven, maar kunnen wij op aanvraag aanzetten.

Het is essentieel dat je goed begrijpt hoe Moneybird facturen verstuurt naar eindklanten. Zo zijn er bijvoorbeeld workflows te definiëren waardoor facturen in bepaalde situaties aan specifieke eindklanten gestuurd kunnen worden. Dus ook al wordt de tag niet meegegeven, kan nog steeds een factuur gestuurd worden obv de workflows die je instelt.

Ter voorkoming van problemen adviseren we je om voor de koppeling een apart factuur-sjabloon aan te maken in Moneybird. Bijvoorbeeld met de mededeling dat de factuur al betaald is. Mocht Moneybird dan onverwachts een factuur versturen dan krijgen je klanten geen betaalverzoek binnen.

Let op de payment_conditions in de factuur naar de eindklant. Wellicht kan deze tekst helpen om te zorgen dat er niet onterecht betalingen worden gedaan.

Labels: Factureren