Wordt PrestaShop Multi Store ondersteund?

De koppeling ondersteunt Multi Store. Er is per PrestaShop installatie een koppeling nodig (met daarachter alle subwinkels). In principe worden alle store-ids op dezelfde grootboekrekening gemapped.

Indien er onderscheid gemaakt dient te worden per subwinkel, dan kunnen bestellingen per store-id op aparte grootboekrekeningen gemapped worden door het aanschaffen van meerdere PrestaShop-Boekhoudsoftware koppelingen.

Labels: Multistore