Hoe worden de producten uit de (webwinkel) en Rompslomp gematcht?

Bij het doorzetten van verkopen van de kassa of de webwinkel naar Romslomp maakt de koppeling producten aan in Rompslomp als deze er nog niet in staan. Om te bepalen of een product in Rompslomp aanwezig zoekt de koppeling eerst het product op in Rompslomp. Matching gebeurt op basis van de (web)winkel SKU, de EAN of het artikelnummer en de Rompslomp productcode.

De precieze regels voor de matching zijn als volgt:

  1. De koppeling bepaalt eerst of de SKU van het winkelproduct is ingevuld. Zo ja dan vindt de matching plaats op deze SKU en Rompslomp productcode.
  2. Is de SKU niet ingevuld dan bepaalt de koppeling of de EAN (barcode) van het winkelproduct is ingevuld. Zo ja dan vindt de matching plaats op de Rompslomp productcode.
  3. Is de EAN ook niet ingevuld dan gebruikt de koppeling de productcode of het productnummer voor matching.

Helaas heeft de koppeling geen mogelijkheid om deze werkwijze aan te passen.

Voor Bol.com matchen we alleen op de EAN (Bol.com) en  de Rompslomp productcode.