Waarom kan mijn Bol.com bestelling niet meer doorgezet worden?

De koppeling haalt iedere 15 minuten de open bestellingen uit je Bol.com account op. Deze bestellingen worden in onze bestellingen-rij geplaatst en verwerkt. Het kan zijn dat de koppeling bestellingen mist, namelijk bestellingen die binnen 15 minuten worden verscheept.

Daarom doet de koppeling iedere nacht een extra controle. Eventueel gemiste bestellingen worden in tab Fouten van het dashboard https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl geplaatst met een foutmelding.

Je kunt nu zelf besluiten of je de bestelling alsnog wilt doorzetten of niet. Zo ja dan gaat de koppeling de bestelling zo goed mogelijk reconstrueren op basis van de gegevens in de verzending van de bestellingen. Bij het reconstrueren van een bestelling kunnen de volgende zaken optreden:

  • De debiteurgegevens van het verzendadres worden meegenomen ipv de debiteurgegevens van het factuuradres. Heel vaak zullen deze twee hetzelfde zijn, maar het hoeft niet. Uit de verzendgegevens is het helaas niet meer mogelijk het factuuradres te halen.
  • Als er producten wel in de bestelling stonden maar niet in de verzending, dan kunnen deze producten niet meer achterhaald worden.

Samengevat, als bestellingen te kort in de lijst Open bestellingen van Bol.com staan dan kan de koppeling een bestelling missen. Deze gemiste bestellingen komen op je dashboard te staan. Wil je de bestelling alsnog doorzetten dan kan dat. De koppeling zal zo goed mogelijk de bestellingen proberen te reconstrueren uit de verzending.