Hoe krijg je het nummer in de verkoop en het nummer in de betaling gelijk?

Een Mollie betaling heeft altijd betrekking op een verkoop. Hoe zoek je bij een Mollie betaling de bijbehorende verkoop?

Mollie betalingen kennen een omschrijvingsveld en een veld voor extra gegevens. Dit laatste veld heeft metadata. Op deze twee plekken kan informatie over de verkoop worden meegegeven.

Zo wordt over het algemeen in het omschrijvingsveld het bestelnummer geplaatst. De mogelijkheden van de metadata worden in de meeste standaard plugins niet gebruikt.

In verreweg de meeste situaties is de informatie in het omschrijvingsveld voldoende om de bijbehorende verkoop te bepalen. Daarmee kan de openstaande post voor de betaling gevonden worden. De betaling wordt bij de openstaande post geplaatst, en - in geval van Exact Online en Twinfield - afgeletterd.

Soms gebeurt het echter dat de openstaande post NIET gevonden kan worden. Bijvoorbeeld omdat in de openstaande post het factuurnummer staat, terwijl het bestelnummer in de Mollie betaling staat. In die situatie kan het veld metadata in de Mollie betaling uitkomst bieden. Hierin zou je het factuurnummer kunnen plaatsen.

Helaas zien we dat standaard Mollie plugins veelal niet die optie lijken te hebben. Dus als dit belangrijk is dan is dat werk voor een developer. De uitleg van de Mollie API om betalingen te creeren kun je - of kan je developer - hier vinden: https://docs.mollie.com/reference/v2/payments-api/create-payment

Uitleg over de standaard Mollie plugins, incl de PHP code voor Mollie betalingen staat hier: https://www.mollie.com/developers/packages