Hoe wordt de korting verwerkt bij WooCommerce?

Kortingen in WooCommerce bestellingen worden doorgezet, indien ze direct in de bestelregels verwerkt zijn.
Kortingen die via aparte plugins in de bestelling worden toegepast worden niet meegenomen, waardoor die bestelling niet door de koppeling doorgezet zal kunnen worden.

Labels: Korting