Wat te doen als eAccounting niet de juiste rechten lijkt te hebben?

Soms gebeurt het dat de Visma eAccounting gebruiker die geauthenticeerd heeft niet de juiste rechten heeft. Het bolletje op het dashboard van de koppeling is groen, maar toch kan er niet doorgezet worden. Een typische foutmelding daarbij is:

{"ErrorCode":4011,"DeveloperErrorMessage":"ForbiddenRequestException - The authenticated user does not have access to eAccounting for this company.","ErrorId":"8b82019e-5058-45d5-8037-f4b4658bb868"}

In een dergelijk geval is het eerst zaak om twee basis controles te doen:

- Check op gebruiker en rechten. Kan bij de Accountant liggen of bij eAccounting eindgebruiker.
- Check in Visma eAccounting op instellingen van het standaardbedrijf.

Mochten deze twee checks niet tot een oplossing leiden, kun je eenvoudig via het dashboard>>configuratie de verbinding met Visma opnieuw leggen (via de knop "Connect of Reconnect") met de correcte Visma eAccounting authenticatie gegevens.

Mocht dat het probleem niet oplossen, mail ons dan even voor nadere analyse.

Labels: Authenticatie verbroken, Dashboard