Welke gegevens worden er gekoppeld vanuit Lightspeed eCom?

Je kunt kiezen of je uit je Lightspeed eCom webwinkel

  • Betaalde bestellingen, of
  • Alle facturen (inclusief credit-facturen)

doorzet. Het voordeel van alleen betaalde bestellingen doorzetten is dat bestellingen waarop geen financiele transactie plaatsvindt niet in je boekhouding komen. En daarmee houd je je boekhouding schoon. Het voordeel van het doorzetten van facturen is dat credit-facturen ook worden doorgezet.

Bij betaalde bestellingen; zetten we het bestelnummer door.
Bij facturen; het factuurnummer, wat je kunt aanpassen in het doorzetten van het bestelnummer. 

Je kunt zelf switchen tussen tussen deze instellingen via je Dashboard >> Configuratie>>Contract instellingen ....Wijzigen.

Zie hier voor details mbt doorzettingen.  Kortingen bij Lightspeed eCom bestellingen worden direct in de bestelregels verwerkt en zo ook doorgezet. 

Labels: Credit, Factureren, Korting