Waarom zie ik geen Asperion factuurnummer terug in mijn rapportage, alleen een factuurid?

Via tab Rapportage van het dashboard https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl kun je zien welke verkopen wanneer zijn doorgezet naar Asperion. In het paarse deel staan de id's van de facturen in Asperion.

Er staat geen nummer bij. De reden is dat de koppeling concept-facturen aanmaakt in Asperion. Een concept-factuur heeft nog geen factuurnummer. Die krijgt de factuur pas na verwerking.

Daarom ontvangt de koppeling alleen een factuur-id terug van Asperion na het plaatsen van een concept-factuur en wordt ook alleen de factuur-id in het overzicht getoond.