Wat gebeurt er nav Brexit?

Zoals het zich nu laat aanzien lijkt het erop dat (web)winkeliers die aan de VK verkopen voor de Nederlandse BTW afdracht dit moeten doen op het btw-percentage 0% (zoals bij andere buiten-EU landen) onder 'dezelfde' export-bewijs condities. Let op: Noord-Ierland krijgt binnen het VK een aparte status: het blijft voor de btw een EU-lidstaat als het om levering van goederen gaat. Hiervoor zijn zelfs aparte ISO landencodes geïntroduceerd XU (VK - geen Noord-Ierland) en XI (voor alleen Noord-Ierland) - zie belastingdienst.

Ons advies is:

  • informeer jezelf (bijvoorbeeld via de belastingdienst, of het brexitloket of de kvk) wat het voor jouw situatie betekent.
  • besef dat de koppeling na 1 jan 2021 alleen bestellingen naar de VK landen Engeland, Schotland en Wales kan doorzetten met een btw-percentage van 0% (gemapt op de grootboekrekening buiten-EU). Voor Noord-Ierland kan obv de Europese BTW regels doorgezet worden.
  • stel tijdig in je webwinkel software in dat je de juiste BTW rekent, dus enerzijds voor de VK landen Engeland, Schotland en Wales en anderzijds voor Noord-Ierland. Gebruik indien mogelijk hierbij de nieuwe ISO landencodes XU en XI.
  • besef dat als je geen XU en XI landencodes hanteert de koppeling bij een bestelling naar landen-code GB de volgende beslissing neemt: indien het telefoonnummer start met +4428 of 004428 wordt de bestelling als Noord-Ierland afgehandeld en anders als VK, maar geen Noord-Ierland.
  • Let op: daarnaast moet je als webwinkelier rekening houden met de Engelse BTW afdracht. De Engelse afdracht hangt af van (i) de oderwaarde (grens 135 GBP exlusief transport, verzekering en andere belasting) voor verkopen aan particulieren, (ii) zakelijke b2b verkoop 0% BTW als er een geldig BTW nummer is van de zakelijke klant (reversed charge, soort ICP). Zie deze link voor meer details. Onze inschatting is dat webwinkeliers deze complexe afhandeling in hun webwinkelsoftware niet altijd precies goed ingesteld krijgen. Vraag dus advies aan je boekhouder. Webwinkeliers die voor Engelse orders een btw percentage rekenen in hun webwinkel kunnen dergelijke bestellingen (net als voor de andere twee bijzondere landen Noorwegen en Zwitserland) doorzetten op een aparte grootboekrekening/btwcode in het boekhoudpakket.

Ook voor de MOSS regeling heeft de Brexit gevolgen - zie de site van de belastingdienst.

Labels: BTW