Welke producten uit de webwinkel worden toegevoegd aan Cash - Handel?

Producten die worden toegevoegd zijn:

  • ┬ádefault-producten
  • en producten die je verkoopt in de webwinkel.

De defaultproducten die de koppeling toevoegt zijn:

  • VERZENDKOHOOG / VERZENDKOLAAG / VERZENDKONUL
  • BETAALKOSHOOG /BETAALKOSLAAG/ BETAALKOSNUL
  • TOESLAGHOOG / TOESLAGLAAG / TOESLAGNUL
  • KORTINGHOOG / KORTINGLAAG / KORTINGNUL
  • EXTRAHOOG / EXTRALAAG / EXTRANUL

Andere producten uit webwinkel-bestellingen of facturen worden aan Cash toegevoegd als zij nog niet bestaan. Matching vindt plaats op basis van artikelcode.