Hebben jullie een Fair Use Policy - zo ja, waarom?

Ja. We streven na al onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Dat betekent dat we bestellingen op een first come first serve basis afhandelen. Daar kunnen uitzonderingen op gemaakt worden, als het de performance van het gehele systeem voor alle klanten beter maakt. Daarnaast behouden we ons het recht voor (te) grote klanten vriendelijk te weigeren, of samen naar alternatieven te kijken. Dit geschiedt in goed overleg. Voor webwinkels die hun inrichting goed op orde hebben, ligt deze grens rond de 40k-50k facturen per jaar (afhankelijk van het boekhoudpakket).

Mocht je een keer haast hebben met een specifieke order die in de wachtrij staat, dan kun je via het dashboard op de Verwerk knop

naast de order klikken, waarmee deze met de hoogste prioriteit wordt doorgezet.

 Bij het in bulk aanbieden / verwerken van orders sluiten de orders achterin de rij aan.

Labels: Timing