Waarom toont de koppeling bestellingen met een status waarop ze nog niet doorgezet mogen worden?

Bij veel webwinkel/kassa koppelingen wordt de bestelling pas doorgezet als de bestelling een bepaalde status heeft. Deze status van doorzetten kun je bij veel koppelingen zelf bepalen.

De koppeling zet uiteraard de bestellingen alleen door als de status van de bestelling gelijk is aan de status waarop hij doorgezet mag worden.

We tonen die 'specifieke status' bestellingen ook op het dashboard van de koppeling bij het tabje >>Open met de melding dat de status nog niet geschikt is om door te zeten. Dat doen we om twee redenen:

  1. De merchant hoeft zich niet af te vragen 'mis ik nog bestellingen uit mijn webwinkel / kassa'.
  2. Als een merchant een bestelling pas heel laat op 'afgerond' zet (buiten het window dat de koppeling verzorgt) kan hij zelf die bestelling alsnog doorzetten naar de boekhouding.

Klanten die die bestellingen helemaal niet willen doorzetten (bijvoorbeeld omdat ze geannuleerd zijn, of het een lege bon betreft) kunnen deze bestellingen (bulk) selecteren en via de "Negeer" knop negeren.

Labels: Status